Levensverhaler Erna Rouhof

Uw verhaal

Wilt u vertellen over uw leven? Over uw familiegeschiedenis, uw passie of uw werk?
Ik kom graag bij u om samen met u terug te blikken op uw leven of een deel daarvan. Ik stel vragen en luister zorgvuldig naar wat voor u echt van belang is.

Naar aanleiding van dit gesprek schrijf ik een tekst, die ik aan u voorleg. U bepaalt in welke vorm die tekst gebruikt zal worden. U kunt ervoor kiezen de tekst te gebruiken als brief aan uw naasten of misschien besluit u hem alleen voor uzelf te houden. Hebt u foto’s die bij het verhaal passen? Dan voeg ik die graag toe en maak er dan een mooi herinneringsboekje van.

Wilt u de tekst als uitvaarttoespraak, dan kan ik tijdens de afscheidsdienst uw verhaal voorlezen. Eventueel aangevuld met door u zelf uitgekozen muziek, gedichten of rituelen.
Mocht u in de loop van de tijd van gedachten veranderen en enige aanpassingen in het verhaal willen aanbrengen, dan kan dat te allen tijde.

Executeur

Veel mensen vinden het fijn alles geregeld te hebben voor hun uitvaart. Alleenstaanden benoemen dan een executeur. Valt die eer u te beurt informeer dan bij degene die u daartoe aanstelt of hij of zij het fijn vindt om een levensverhaal vast te leggen. Ik kan daarbij behulpzaam zijn.

Een verhaal als cadeau

Een levensverhaal is persoonlijk, origineel en waardevol. Mooi om cadeau te doen bij een huwelijks- of werkjubileum of bij een bijzondere verjaardag. Ook die verhalen leg ik graag vast.

Wie ben ik

Levensverhaler

Uitvaartspreker

Contact